POLITYKA JAKOŚCI

Polityka jakości:

Polityka jakości jest nadrzędnym elementem strategii funkcjonowania Spółki Grand SLM sp. z o.o. Zaufanie klientów osiągane jest poprzez zapewnienie wysokiej jakości usług, które spełniają ich wymagania i potrzeby.

Zadanie to jest realizowane szczególnie poprzez wdrażenie i utrzymanie Systemu
Zarządzania Jakością spełniającego wymagania międzynarodowej normy ISO 9001:2000.
Tylko ciągłe doskonalenie systemu, stawianie sobie i realizacja coraz bardziej ambitnych zadań daje gwarancję, że oferowana usługa zawsze będzie spełniała wymagania klienta.
Zatrudnienie doświadczonej i wysoko wykwalifikowanej kadry pracowników, która w sposób ciągły podnosi swoje umiejętności pozwoli na sprawne funkcjonowanie systemu jakości a tym samym zagwarantowanie profesjonalnej obsługi klienta.
Każdy pracownik Grand SLM Sp. z o.o musi być świadomy, że nawet najdrobniejsza wykonywana przez niego czynność służy pełnemu usatysfakcjonowaniu klienta.

Główne kierunki działania w celu realizacji polityki jakości to:

    • Zagwarantowanie klientom usługi rzetelnej, terminowej i zgodnej z obowiązującymi przepisami.
    • Wykorzystanie wiedzy o potrzebach klientów do doskonalenia świadczonych usług.
    • Kształtowanie wśród pracowników przekonania o znaczeniu jakości oraz o tym, że każdy jest odpowiedzialny za jakość wykonywanej przez siebie pracy.
    • Motywowanie pracowników do stałego podnoszenia kwalifikacji oraz jakości wykonywanej pracy.

GRAND LOGISTICS

Transport i Spedycja

Dane kontaktowe: