POLISY

Polisy:

Grand SLM sp. z o.o posiada polisy w zakresie:

  • Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej Spedytora nr 920036908609.

Przedmiotem ubezpieczenia jest Odpowiedzialność cywilna Ubezpieczającego za szkody powstałe z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy spedycji, jaką ponosi on zgodnie z przepisami KC oraz ogólnymi warunkami ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej spedytora z dnia 09.11.2024r TuiR WARTA  S.A.

pdfOW OCS PL

pdfOW OCP

GRAND LOGISTICS

Transport I SPEDYCJA

Dane kontaktowe: