Ostrzeżenie przed “firmami/osobami” wyłudzającymi towary i usługi transportowe.


 

Uwaga na osoby podszywające się pod legalnie działające firmy, które wyłudzają towar od kontrahentów podając się za osoby pracujące w nich. Osoby te dysponują adresami e-mail łudząco podobne do tych legalnie działających. Proszę zwracać szczególną uwagę na nowe/nieznane  osoby kontaktujące się z Państwem za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie. Należy sprawdzić u kontrahenta czy ta osoba na pewno pracuje u niego. 


Grand SLM Sp. z o.o.| ul. Cienista 16d, 80-046 Gdańsk | tel.+48 603 151 283 | e-mail: biuro@grandtransport.pl


Translate »