Dane rejestrowe

1


Grand Spedycja Logistyka Międzynarodowa Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością

PL 80-177 Gdańsk, ul. Damroki 42/6

NIP 9571071819,

VAT EU PL9571071819,

REGON 222003920.

Spółka wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku,

VII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000490250.

Kapitał zakładowy 5 000,00 zł –wpłacony w całości

Rachunki bankowe prowadzone są przez Alior Bank S.A.:

  • Rachunek w PLN 49 2490 0005 0000 4500 7585 9413
  • Rachunek w EUR PL59 2490 0005 0000 4600 4953 7846

 

Jakość

Firma Grand Spedycja Logistyka Międzynarodowa pracuje zgodnie z Systeme Zarządzania Jakością wg Normy ISO 9001:2000.

 

 


Grand SLM Sp. z o.o.| ul. Damroki 42/6, 80-177 Gdańsk | tel.+48 58 354 0000 | e-mail: biuro@grandtransport.pl


Translate »